2020

Wiepofama

Projekt

Status

Powierzchnia

2020

projekt koncepcyjny

38 700 M²

Zespół

Roderyk Milik

Maciej Armanowski

Bartosz Karczewski

Aleksandra Radkowska

Seweryn Trzyna

Teren przeznaczony pod inwestycję obecnie jest zagospodarowany i jest terenem poprodukcyjnym. Obiekty istniejące przeznaczone są do rozbiórki, z wyjątkiem budynku dawnej spawalni – położonej w części północnej założenia. Budynek spawalni jest objęty ochroną konserwatorską i obowiązek jego zachowania został zawarty w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zakłada stworzenie zespołu budynków uporządkowanych w dwa kwartały, oraz jeden budynek wolnostojący – nadbudowę dawnego obiektu spawalni.

Kształt projektowanej inwestycji nadała nadrzędna idea projektowa – chęć stworzenia miastotwórczej przestrzeni, o charakterze godnym nowej dzielnicy mieszkaniowej. Sąsiedztwo planowanego placu miejskiego od zachodniej strony oraz bulwaru pieszego od strony północnej wykrystalizowały układ planowanej zabudowy.

Obszar zajmowany przez zabudowę kwartałową zlokalizowany w centralnej części założenia został podzielony na dwie części. Część położona bliżej rynku została zagospodarowana zabudową pierzejową z zamkniętym dziedzińcem. Część wschodnia posiada pierzeję od drogi publicznej, oraz półotwarty dziedziniec połączony z ciągiem pieszo-rowerowym. Lokalizacja kwartałów została podyktowana przez proporcje otaczającej zabudowy (projektowanej i nowopowstającej) oraz przez ślad po dawnych zabudowaniach.

Wymóg pozostawienia budynku spawalni nadał szerokość większego z kwartałów oraz pozwolił zlokalizować ciąg pieszo-rowerowy w atrakcyjnej lokalizacji. Ciąg pieszo- rowerowy planujemy połączyć osią z planowanym parkiem miejskim. Odpowiednie proporcje nowej zabudowy i gabaryty dziedzińców pozwalają optymalnie doświetlić części wspólne założenia oraz zapewnić komfort przyszłym mieszkańcom. Właściwą tektonikę kwartałów nadaje zróżnicowanie linii zabudowy pierzei – gdzie pojawiają się gabaryty kamienic znanej z historycznej części Jeżyc usytuowanych po drugiej stronie ul. Dąbrowskiego.

Budynek istniejący dzięki wkomponowaniu go w planowany ciąg pieszy zyskał odpowiednią rangę oraz podkreśla szacunek autorów projektu do zastanej tkanki historycznej. Dawniej przemysłowy budynek ma szansę stać się realnym centrum kulturalno-usługowym dzielnicy. Wnętrza o loftowym charakterze stanowią doskonałe tło dla gastronomii i rozrywki, która zlokalizowana przy rynku będzie najatrakcyjniejszym miejscem spędzania czasu mieszkańców nowej dzielnicy mieszkaniowej.

Chcąc zapewnić optymalne wykorzystanie przestrzeni proponujemy nadbudowę istniejącego obiektu. Powstała nad nim bryła posiada wysokość i proporcje zabudowy już istniejącej w sąsiedztwie. Wysokie budynki stanowią o najnowszej historii tej części miasta. Bryła nadbudowy została podzielona na dwie części, tak aby zapewnić właściwe doświetlenie przyszłej zabudowy na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem 2MW/U.

Kształt pierzei wzdłuż bulwary pieszego kontynuuje linię zabudowy od strony wschodniej, jednocześnie tworząc przestrzeń, o proporcjach wymaganych lokalizacją budynku wysokiego w jej centralnej części. Taki zabieg pozwala na wyraźne zdefiniowanie znaczenia dominanty wysokościowej w tym miejscu.

Analiza urbanistyczna wykazała, że obiekt znajduje się na istotnych osiach widokowych dzielnicy, domykając je swoją sylwetą otwarcia widokowe i osie urbanistyczne.

Close

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy. Przez naciśnięcie "AKCEPTUJĘ" lub zamykając ten baner wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.